Home

Uw huis is een groot bezit en tijdig en goed uitgevoerd onderhoud zorgt ervoor, dat uw woning de waarde behoudt. Kwalitatief goed uitgevoerd schilderwerk kan de waarde van uw woning zelfs verhogen.

Bij het uitvoeren van onderhoud, wilt u vooraf weten waar u aan toe bent:
duidelijkheid over prijs, kwaliteit en planning en vooral geen gezeur achteraf met meerwerk of andere onvoorziene zaken.

Wij zijn hier van begin af aan duidelijk in, wij leggen zaken altijd schriftelijk vast en meerwerk wordt nimmer zonder uw uitdrukkelijke toestemming vooraf uitgevoerd.

Zo denken wij over bestendig zaken doen.